[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Rinas 90 prirucnik za mrsavljenje pdf

Rinas 90 prirucnik za mrsavljenje pdf

Flag for inappropriate content. Download now.

Rinas 90 prirucnik za mrsavljenje pdf

Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Jump to Page. Search inside document. Tojeretence kis. Moog uve nal atin ako obo pote vastogs il pict wa erp Yon thos, No ro awe [Teosdnoa it ronjsotne dies MD.

Now ust! Sac tao prota. Zapato ko bidet ars pa én cto ort. Ube ret a us ike mestiat, bv aa joqom. No, pe sveg mayor ust redvai naa poles. Mate 68 28m sbutrogoxta at mcs Ago vate trem re teen. Use nce rosin Ake arte 3 ject opt i tsk, jr nde cova ko se deterctnog plana, stint cts 18 do 25 ogra Ato, Prana. Kodrardive ua St mie ample to exams priv. Related searches 90 dnevna dijeta. Sanja Mišanović. Ako je potrebno oslabiti manje kilograma, dijeta se prekida ranije, ali tada NE dol azi do promene metabolizma.

Dijeta uvek pocinje proteinskim danom, zatim slede s krobni, ugljenohidratnidan ili UH dan, vitaminski ili kako je odomacen naziv voc ni dan, pa ponovo proteinski. Voce se ne smije me ati, jede se uvijek isto voce po dvije vocke, 2 jabuke ili 2 kru ke ili 2 narand e, ili ekvivalentna kolicina umskog sitnog voca, npr.

Obavezno je da ako se meso jede za rucak ista vrsta se jede i za veceru, a ako su jaja za rucak, moraju biti i za veceru. Vecera je BEZ HLEBA Pauza izmedu rucka i vecere je minimum 3 sata Posle 20h eventualno posle 21h se ni ta ne jede s tim da od obroka do pocinka pro de bar 3 sata samo voda i blagi biljni cajevi. Pauza izmedu rucka i vecere je minimum 3 sata Posle 20h eventualno posle 21h se ni ta ne jede s tim da od obroka do pocinka pro de bar 3 sata samo voda i blagi biljni cajevi.

Dopu teno je i su eno voce, semenke i ko tunjavo voce do 1 00 gr na dan podeljeno u nekoliko obroka, te sve i sokovi ili kompoti bez ecera. Pauza izmedu obroka ne sme biti manja od 2 sata. Posle 20h eventualno posle 21h se ni ta ne jede s tim da od obroka do pocinka pro de bar 3 sata samo voda i blagi biljni cajevi.

Celog dana pije se samo voda. Sve to je navedeno mora se jesti jer ima svoju ulogu u organizmu. Voce je obavezno za dorucak, jer najbr e daje energiju, cokolada treceg dana takod. Kolicine hrane su vece od uobicajenih, a namirnice pode ene na im uslovima i podnebl ju.

Mora se biti dosledan i uporan. Nemojte gladovati jer cete samo usporiti metabolizam, a necete izgubiti suvi ne ki lograme.

Rina 90 Prirucnik za mrsavljenje 1 2 - visakilo.online ()

Mo e se desiti da prvim danima dode do veceg gubitka kilograma, da se naglo izgubi 3 - 4 kilograma. Posle isteka 91 dana dijete, sledi jo 91 dan koji se zove UN odr avanje. U tom peri odu treba da se izgubi jo 3 kg to je pokazatelj promene metabolizma. Nakon isteka dijete i odr avanja u ukupnom trajanju dana preporuka je da se or ganizam odmara od ovog re ima ishrane meseci nakon cega mo ete ponoviti dijetu i li se opredeliti za ne to drugo.

Nije preporucljivo kori tenje niti jedne dijete bez prethodne konsultacije s lekar om. Dijetu prenosimo s najboljom namerom te nismo odgovorni za neuspeh iste, nje nu mogucu tetnost po zdravlje kao niti za druge posledice koje njena primena mo e i zazvati pa sprovodenje ove dijete preduzimate na vlastitu odgovornost.

Svi sadr aji namenjeni su samo op tem informisanju i ne mogu se tretirati kao zamena za medicinski ili strucni savet. Svaki tekst i clanak kao i informacije u njima su samo neobavezni saveti. Korist ite ih na svoju vlastitu odgovornost i rizik.

90 Dnevna Dijeta Priručnik Za Mršavljenje - [PDF Document]

Iskazana mi ljenja su licn a i Dijeta. O svakom pitanju, predlogu ili informaciji iz teksta konsultujte strucnu osobu i li lekara. Open navigation menu.

Pogledajte još