[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Probiotik za mrsavljenje

Probiotik za mrsavljenje

Probiotik za mrsavljenje

Pozivamo Vas da sa nama podelite Vaša iskustva ali i da dobijete odgovore na sve medicniske nedoumice. Zdravlje na usta ulazi, ali u stomak odlazi. Zdrava crevna flora je apsolutni preduslov za dug i zdrav život, a uz to i za zdravo mršavljenje. Mislite da ćete brojanjem kalorija koje unosite regulisati težinu?

Može li se mršavjeti uz probiotike i koliko su sigurni za uzimanje? | missZDRAVA

Ili ste od onih koji samo vežbanjem pokušavaju da mršave? Ili Vam je lakše da pronađete izgovore u vašim genomima ili hormonima? Svako od Vas je delimično u pravu. Međutim, ne smemo zaboraviti na dobre bakterije. Vaše bakterije mogu imati više veze sa Vašom težinom nego što pretpostavljate.

Danas više nema nikakve dileme da je proces mršavljenja, njegova brzina i efikasnost direktno povezana sa sastavom crevne mikroflore.

Poznato je da od toga kako živimo, šta jedemo i pijemo, zavisi funkcionisanje dobrih bakterija u našim crevima bez kojih nema zdravog života. Bakterije u našem crevnom traktu imaju veliki broj različitih uloga. Sintetišu vitamine, neurotransmitere i aminokiseline, pomažu našem metabolizmu, važne su u procesu skladištenja masti, direktno učestvuju u aktivaciji i pravilnom funkcionisanju imuniteta, kao i u brojnim drugim procesima u organizmu.

Uz to, dokazano je da podsticanjem dobre crevne mikroflore podstičemo i lakši gubitak kilograma. Da bi obezbedili zdravo okruženje neophodno je da održimo dovoljnu količinu dobrih i korisnih bakterija u crevnoj flori.

U tome nam pomažu probiotici koji sadrže odabrane probiotske bakterije i probiotsku kvasnicu Saccharomyces boulardii, čija je osnovna uloga da potencira rast dobrih bakterija i održava  balans crevne flore eliminišući patogene.

Najbolji dokaz veze probiotika i gubitka telesne mase je studija Univerziteta Laval u Kvebeku, Kanada u kojoj su istraživači proučavali efekte jednog probiotskog soja Lactobacillus rhamnosus. U toku prvih 12 nedelja, ispitanika bilo je na dijeti, a sledećih 12 nedelja imali su zadatak da održe težinu. Jedna grupa ispitanika je uz to uzimala i probiotike. Rezultati su pokazali da su žene koje su uzimale probiotik L. Pored dobrih probiotskih kultura upravljanje težinom i dalje podrazumeva uravnoteženu ishranu, upravljanje stresom i redovnu fizičku aktivnost.

Ali, imajte na umu da ako je vaš stomak u disbalansu, nećete moći u potpunosti iskoristiti ove druge bitne promene u životnom stilu.

Zdravlje stomaka je prioritet za sve! Ukoliko ste se do sada bezuspešno borili sa gubitkom težine, to bi moglo da bude deo zagonetke koji vam nedostaje. Ve・ina ljudi ne shvata da stoma・ne naslage nisu naslage koje se nalaze odmah ispod ko転e i koje mo転ete uhvatiti prstima. Umesto toga, stoma・ne naslage su zajedni・ki termin za viscelarne intra-abdominalne masti tj.

Istra転ivanja pokazuju da jedna od strategija za gubljenje stoma・nih naslaga je da kontroli邸ete inzulinsko zdravlje senzitivnost i smanjite kortizol hormon stresa tako 邸to ・e te uzimati probiotike. Postoji direktna veza izme・u dobijanja stoma・nih naslaga, lo邸e inzulinske sensitivnosti i produkcije kortizola, a probiotici su se pokazali da imaju prili・no neverovatan u・inak na sva tri faktora.

Zaista, postoje brojni dokazi da ・e uzimanje probiotika direktno dovesti do gubitka stoma・nih naslaga bez・ dr転anja dijete.

Mršavljenje | PROBIOTICI za očuvanje normalne crevne flore i imunitet - PRIRODNIM PUTEM DO ZDRAVLJA

Tako・e znamo da probiotici pobolj邸avaju inzulinsku sensitivnost kod dijabeti・ara kao i kod zdravih osoba i smanjuju stres tako 邸to sni転avaju nivo kortizola. Probiotici su male 転ive bakterije koje se prirodno javljaju u gastrointestinalnom traktu.

Odgovaraju・i broj ovih bakterija, tako・e popularne pod nazivom mikroflora jer zvu・i lep邸e, pobrinu・e se ne samo da hrana prolazi efikasno kroz digestalni trakt ve・ i puno vi邸e od toga. Probiotici direktno uti・u na apsorbciju hranljivih sastojaka, sni転avaju hroni・ne upale, podr転avaju・i sposobnost va邸eg organizma da proizvodi neurostransmitere za Va邸 mozak. Zapravo, oko dve tre・ine Va邸ih transmitera se proizvede u untra邸njim zidovima creva, 邸to zna・i da je ve・ina materija koja je odgovorna za raspolo転enje i funkcionisanje mozga proizvedena u gastrointestinalnom traktu.

Postoji dovoljno dokaza da ・e kognitivne funkcije i raspolo転enje drasti・no da opadne ukoliko imate problema sa crevnom mikroflorom tj. Na sajtu www. Svi tekstovi i informacije na sajtu prirodnoizdravo.

Pogledajte još