[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Orlistat lek za mrsavljenje

Orlistat lek za mrsavljenje

Saveti u vezi zdravlja, vežbanja i ishrane nisu namenjeni za dijagnozu niti lečenje bolesti. Ako imate bilo koji zdravstveni problem, potražite profesionalni savet lekara čak i ako smatrate da uzrok može biti ishrana ili loš životni stil. Korišćenjem informacija sa našeg sajta smatra se da prihvatate gore navedene uslove. Copyright © Dijeta. Povratak na Dijeta. FAQ Tim. Odgovori Alatke teme Pogled za štampu. Xenical - lek kapsula protiv gojaznosti. Dr Slobodan Antić Gojaznost predstavlja hroničnu bolest, koja se definiše kao porast telesne težine na račun povećanja sadržaja masti u organizmu.

Orlistat lek za mrsavljenje

Najbolji parametar za procenu uhranjenosti je indeks mase tela, koji predstavlja odnos telesne težine mase u kilogramima i visine u metrima na kvadrat m2. Ukoliko je ovaj indeks veći o 25 govori se o povećanoj težini, a ukoliko je veći od 30, o gojaznosti.

Posebno značajan faktor rizika predstavlja centralni abdominalni tip gojaznosti, koja se definiše kao obim struka veći od 88 cm u žena i cm u muškaraca. Učestalost gojaznosti u svetu stalno raste, tako da se govori o epidemiji gojaznosti.

Uporedo sa porastom broja gojaznih raste i učestalost pratećih bolesti, među kojima se po svom značaju izdvajaju kardiovaskularne bolesti i dijabetes. Dijeta sa puno masti ima nepovoljan efekat na lipidni profil i doprinosi insulinskoj rezistenciji.

Kratkotrajni gubitak težine se postiže relativno lako, ali je održavanje gubitka težine u dužem vremenskom periodu znatno teže postići. Postoje jasni podaci da se rizik gojaznih osoba i osoba sa viškom težine može smanjiti promenom načina života life style i smanjenjem faktora rizika. Gubitak težine je zato primarni cilj u prevenciji gojaznih i pojačano uhranjenih osoba. Konvencionalne metode za smanjenje telesne težine uključuju dijetnu i bihevioralnu terapiju.

Mada se kratkotrajni gubitak u težini može postići modifikovanom dijetom vrlo mali broj pacijenata je u stanju da održi gubitak težine i poboljša kardiovaskularne faktore rizika samo promenom načina života. Zato postoji potreba za efikasnom farmakoterapijom koja će delovati na multifaktorijalne kardiovaskularne faktore rizika.

Lečenje gojaznosti i drugih faktora rizika za kardio-vaskularnih bolesti je od velikog medicinskog, društvenog, ali i ekonomskog značaja. U lečenju gojaznosti na prvom mestu je promena načina života, odnosno umerena redukciona sa redukcijom Kcal dnevno dijeta sa manje masti u ishrani, i povećanje fizičke aktivnosti.

Ukoliko se dijetom i fizičkom aktivnošću ne može p ostići smanjenje telesne težine mogu se primeniti lekovi. Različiti lekovi se primenjuju u lečenju gojaznosti od pre 50 godina, ali je velika većina ovih lekova zbog brojnih neželjenih efekata izasla iz upotrebe. Dugotrajne kliničke studije sa Xenicalom su uključile na hiljade bolesnika. Terapija sa Xenicalom u kombinaciji sa blago hipokalorijskom dijetom dovodi do značajnog poboljšanja kardiovaskularnih rizika u gojaznih osoba.

U kliničkim studijama pacijenti tretirani Xenicalom postižu značajno veći gubitak u težini od onih koji su samo na dijeti.

  • Nadam se da sam pomogla.
  • Pored primene adekvatne niskokaloricne dijete i umerene fizičke aktivnosti koje je najbolje odrediti prema individualnim karakteristikama same gojazne osobe u lečenju gojaznosti mogu se primeniti i medikamenti.
  • Ukoliko se dijetom i fizičkom aktivnošću ne može p ostići smanjenje telesne težine mogu se primeniti lekovi.
  • Xenical ima i dodatni direktni efekat na sniženje holesterola koji je nezavisan od redukcije težine. Orlistat Xenical® je efikasan i bezbedan lek za lečenje gojaznosti. Brojne, dugotrajne, multicentrične, duplo slepe studije su pokazale da orlistat dovodi do značajnog gubitka telesne težine, pri čemu ima povoljan uticaj i na druge faktore rizika za srčane bolesti. Ranije studije, na manjem broju ispitanika, su ukazivale da orlistat davan gojaznim osobama, pored redukcije telesne težine, dovodi i do smanjenja LDL holesterola.

    Dolazi do pada triglicerida i apolipoproteina B bez obzira kakav je gubitak težine postignut. Xenical efikasno smanjuje holesterol. Drugi metabolički faktori rizika koji su poboljšani su trigliceridi koji padaju, kao i apo-B i HDL holesterol koji raste, proporcionalno stepenu gubitka težine i smanjenja abdominalne masti.

    Insulinska senzitivnost se poboljšava, a krvni pritisak pada. Dugotrajni tretman X.

    Pogledajte još