[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Kineske tablete za mrsavljenje

Kineske tablete za mrsavljenje

Tablete za mršavljenje - mišljenja na forumu, jesu li učinkovite?

Štaviše, američki naučni mesečnik "Digestivne bolesti i nauka" u jednom od brojeva iz Među najčešćim izazivačima hemijskih oštećenja jetre pominju se prozak, zoloft i celeksa — sva tri su antidepresivi iz SSRI spektra i svi su dostupni u Srbiji.

Deluju tako što naglo podižu nivo enzima jetre transaminaza i izazivaju ozbiljne poremećaje u funkciji ovog organa. I ovde imamo posla sa faktorom sreće: kod nekih pacijenata transaminaze ostaju na normalnom nivou i posle višegodišnje upotrebe lekova, dok kod nekih može da izazove nagli skok transaminaza jetre već na početku terapije, čak i u malim dozama.

Od drugih jezivih neželjenih dejstava fluoksetina, odnosno prozaka treba izdvojiti i oštećenje bubrega, moguće epileptične napade, osipe, alergije, psihomotorni nemir podrhtavanje ili nevoljno trzanje, frakture kostiju kod pacijenata starijih od 50 godina, maniju i poremećaje srčanog ritma.

Kineske tablete za mrsavljenje

Kod dijabetičara, tokom primene fluoksetina može da dođe do hipoglikemije, a u slučaju naglog prestanka terapije — do hiperglikemije. Nagli prestanak uzimanja antidepresiva je rodno mesto brojnih novih problema. Kada se prepisuju za lečenje poremećaja raspoloženja i kada se uzimaju uz nadzor lekara, prestanak terapije teče postepeno.

Kineske tablete za mrsavljenje

Lekar najčešće prvo propiše mesec dana uzimanja polovine dotadašnje doze, potom narednih mesec dana pacijent tu polovinu uzima svakog drugog dana, a onda se lek sasvim isključuje. U uputstvu za upotrebu fluoksetina koji je dostupan na našem tržištu, stoji da se u kliničkim studijama neželjena dejstva posle prekida terapije javljaju kod približno 60 odsto pacijenata, a 17 odsto ljudi imalo je teška neželjena dejstva.

Najčešće prijavljivane reakcije su vrtoglavica, senzorni poremećaji, poremećaji spavanja uključujući nesanicu i košmare, astenija, uznemirenost ili anksioznost, mučnina ili povraćanje, tremor i glavobolja. Uopšteno, ovi simptomi su blagi do umereni, međutim kod nekih pacijenata mogu da budu teški. Obično se javljaju u toku prvih nekoliko dana nakon prestanka lečenja. Simptomi obično nestaju sami od sebe u toku dve nedelje, iako kod nekih pacijenata mogu trajati i po dva-tri meseca ili duže. Sve ove posledice mogu snaći one koji uzimaju fluoksetin pod stalnim lekarskim nadzorom, što nije bio slučaj sa onima koji su pili Slim Line kapsule, jer nisu ni znali šta piju.

Da li su i kakve posledice imali, ne možemo da znamo, osim anegdotalno, po onome što piše na internet forumima. Međutim, i tamo su mišljenja potpuno polarizovana, pa ili vlada potpuno oduševljenje ili oštro protivljenje bilo kakvim sredstvima za mršavljenje. Dodajmo i da oduševljenje treba uzeti sa zrnom soli jer uvek postoji mogućnost da je reč o skrivenoj reklami.

Uz to, o Slim Line kapsulama intenzivno se raspravlja baš na dva najposećenija internet foruma: ana. Tu već stižemo do dela u kom je reč o ozbiljnom igranju sa životima. U pubertetu, biohemija organizma i hormonalni nivoi sasvim su drugačiji nego u odraslom dobu. Nema tog antidepresiva na svetu u kom ne stoji posebno upozorenje koje se odnosi na decu i adolescente.

Primena SSRI antidepresiva kod tinejdžera nosi sa sobom višestruko veći rizik od suicida nego kod odraslih. Domaće uputstvo za fluoksetin kaže: "U kliničkim ispitivanjima, suicidno ponašanje pokušaj suicida i suicidalne misli i hostilnost predominantna agresija, opoziciono ponašanje i bes su se javljali češće kod dece i adolescenata koji su bili lečeni antidepresivima nego kod onih koji su dobijali placebo.

Fluoksetin treba primenjivati kod dece i adolescenata uzrasta od 8 do 18 godina jedino za lečenje umerenih do teških epizoda velike depresije, i ne sme da se primenjuje u drugim indikacijama. Ukoliko je, prema kliničkim potrebama, ipak doneta odluka o lečenju fluoksetinom, pacijent se mora pažljivo pratiti zbog moguće pojave suicidnih simptoma.

Pored toga, dostupne su samo ograničene informacije koje se odnose na dugoročnu bezbednost primene fluoksetina kod dece i adolescenata, uključujući efekte na rast, polno sazrevanje, kognitivni, emocionalni i bihejvioralni razvoj. Dalje, pominje se devetnaestonedeljno kliničko ispitivanje u kom su kod dece i adolescenata lečenih fluoksetinom primećeni usporen rast i dobijanje na telesnoj masi, a nije isključena ni mogućnost odloženog puberteta: "U toku kliničkih ispitivanja na deci, manija i hipomanija su često bile prijavljivane.

Zbog mogućnosti nastanka ovih stanja preporučuje se redovno praćenje. Treba obustaviti primenu fluoksetina kod svakog pacijenta koji uđe u maničnu fazu. Suicidno ponašanje pokušaji samoubistva i suicidalne misli i hostilnost češće su bili primećeni u kliničkim ispitivanjima kod dece i adolescenata koji su bili lečeni antidepresivima u poređenju sa onima koji su dobijali placebo.

Kineske tablete za mrsavljenje

Manične reakcije, uključujući maniju i hipomaniju, bile su takođe prijavljene kod 2,6 odsto pacijenata lečenih fluoksetinom i nijedan u placebo-kontrolnoj grupi i u većini slučajeva su bile razlog za prekid terapije. Ovi pacijenti nisu prethodno imali epizode hipomanije ili manije. U pedijatrijskoj kliničkoj praksi bilo je i izolovanih slučajeva neželjenih dejstava koja su potencijalno ukazivala na odlaganje polne zrelosti ili na seksualnu disfunkciju.

Svi ostali proizvodi su još uvek na raspolaganju potrošačima, a šta se u njima nalazi, još uvek nije poznato. Ljubodrag Vujisić kaže da Hemijski fakultet ne radi u okviru institucija koje su zadužene za kontrolu ovih i sličnih proizvoda, osim u izuzetnim situacijama, na zahtev MUP-a ili neke od drugih institucija. Ovo nije prva prevara otkrivena upravo na Hemijskom fakultetu videti okvir "Uhvaćeni na delu", ali prema Vujisićevim rečima, sada se javlja problem kako zastarelosti tako i istrošenosti opreme: "Instrumenti uz pomoć kojih smo ovo pronašli nabavljeni su Zamislite neki od pametnih telefona koji ste kupili , a koji intenzivno koristite.

Naravno da on posle deset godina radi daleko lošije. Što se tiče dalje istrage, stvar je sada u rukama Zavoda za javno zdravlje i nadležnih inspekcija. Nakon što je Zavod za javno zdravlje potvrdio analize Hemijskog fakulteta, rezultati su prosleđeni distributerskoj firmi Slim Line, koja je odgovorila dopisom.

U tom dokumentu piše da imaju dokumentaciju proizvođača i da je po toj specifikaciji jasno da ove kapsule ne bi smele da sadrže fluoksetin. Napominjemo da je reč o proizvodu koji je registrovan i upisan u bazu podataka Ministarstva zdravlja Srbije, te za svaki dosadašnji uvoz postoje uverenja o kvalitetu.

Posedujemo, takođe, i potvrdu samog proizvođača da se u proizvodu ne nalazi gore navedena supstanca. Mogućnost da ni sam distributer nije znao šta se nalazi u proizvodu kojim trguje uvek postoji. To, međutim, ne menja činjenicu da je bog zna koliko ljudi dovedeno u zabludu i u opasnost, da su nesvesno uzimali supstancu koja se nipošto ne pije bez nadzora lekara i koja, najbitnije, uopšte nije namenjena za gubitak telesne mase. Takođe, ozbiljnu sumnju u časne namere distributera izaziva podatak da su kapsule prodavali po deset puta većoj ceni od nabavne.

Dodatnu gorčinu izaziva i činjenica da na srpsko tržište možete da uvezete bilo šta, nazovete do dodatkom ishrani ili suplementom, postarate se da nema bakterije i teške metale, i eto vas u slobodnoj prodaji, a unutra može da bude i mišomor.

Epidemiološke studije ukazuju na povećan rizik od razvoja kardiovaskularnih deformacija ploda u slu.

Pogledajte još