[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Dzoging za mrsavljenje

Dzoging za mrsavljenje

Postepeno dođite u kondiciju da biste došli do toga da možete dugo da trčite laganim tempom. To je najefikasniji način da smršate. Utvrđeno je da je četiri sata trčanja nedeljno sasvim dovoljno da biste na najbolji način gubili suvišne kilograme. Ako ovu brojku iskažemo kao razdaljinu koju bi trebalo da pređete trčeći laganim tempom, to bi bilo oko 32km nedeljno.

Ovaj napor će vam obezbediti nedeljno kalorija manje. Naravno, nećete odmah moći da uskočite u patike i trčite ovoliko. U trčanju je najbitnije polako krenuti i planski povećavati dužinu. Ako naglo povećavate pređene kilometre dovešćete svoje telo u opasnost od povreda, što će negativno uticati na vaše planove da smršate. Duga lagana trčanja su ono što vam treba. Sporo trčanje, za razliku od brzog, stavlja vas u zonu sagorevanja masti. Svaka zona je određena srčanim pulsom i zavisi od pola, godišta i fizičke pripremljenosti osobe.

Strategija je da u toku radne nedelje imate kraće treninge od recimo pola sata do sat vremena, a tokom vikenda dugo lagano trčanje, koje će trajati najmanje sat vremena. Kraća trčanja su tu da steknete formu bez opasnosti da se pretrenirate i porvredite, a dugo lagano trčanje ima za svrhu sticanje izdržljivosti i sagorevanje masti.

Brzi -tempo treninzi će vas učiniti bržim, takođe ćete trošiti i dosta kalorija, a uz to ubrzavate i metabolizam. No naš savet je da krenete polako i na verme, izbegavajući neke od najčešćih grešaka na početku trčanja.

Budite uporni u vašim treninzima, ako budete trčali samo jednom nedeljno, to vam neće ništa značiti. Tr・anje mo転e spre・iti ili olak邸ati simptome slede・ih zdravstvenih problema. Zaklju・ak: osim 邸to podsti・e mr邸avljenje, tr・anje je veoma zdravo i za druge stvari ・・ smanjuje rizik od sr・anih bolesti i poma転e kod dijabetesa, katarakte i o邸te・enja i bolova u kolenima.

Postoji bezbroj stvari za trka・e i tr・anje, ali ve・ini po・etnika to nije neophodno. Tr・anje za mr邸avljenje nije skupo. Za po・etak, potrebne su vam udobne patike i ode・a, i jedna fla邸ica vode. Ako tr・ite rano ujutru ili kasno uve・e, neophodna je i neka vrsta osvetljenja. Na taj na・in ・ete spre・iti nezgode. U・estalost: za po・etak, idite na tr・anje tri ili ・etiri dana nedeljno. Tako ・e se organizam dovoljno oporaviti izme・u dva treninga. Zagrevanje: pre svakog treninga se dobro zagrejte i istegnite, kako biste se pripremili za tr・anje.

Po・nite sa istezanjem, a onda pet minuta lagano hodajte. Zatim ubrzajte i lagano po・nite da tr・ite. Istezanje nakon treninga: kada zavr邸ite sa tr・anjem, ・・ohladite se・・ tako 邸to ・ete hodati pet minuta, postepeno smanjuju・i brzinu. Ukupno vreme treninga za mr邸avljenje: za po・etak, neka vam bude cilj da vam treninzi traju oko 30 minuta ・・ tu spada pet minuta za zagrevanje, pet minuta za hla・enje i 20 minuta tr・anja i hoda izme・u.

Zaklju・ak: tr・anje je lako zapo・eti i potrebna vam je minimalna oprema. Ako ste po・etnik, za po・etak tr・ite po pola sata, tri ili ・etiri dana u nedelji. Obavezno se zagrevajte pre treninga. Najbolje je po・eti tako 邸to ・ete naizmeni・no tr・ati i hodati i svake nedelje pove・avati minuta転u.

Napitak za Mršavljenje - 6 Najboljih Napitaka za Topljenje Kilograma - DietX

Kada zavr邸ite prvi mesec, produ転ite trajanje intervala kada tr・ite prirodnim, sporijim tempom, ili hodajte manje. Poku邸ajte da u trening ubacite razli・ite stilove tr・anja ・・ onako kako vama li・no najvi邸e odgovara. I pre nego 邸to po・nete sa tr・anjem za mr邸avljenje ako niste naviknuti na redovnu fizi・ku aktivnost, ili imate neko oboljenje zbog koga mo転da ne bi trebalo da ve転bate, pitajte svog lekara da li vam preporu・uje bilo kakvu fizi・ku aktivnost.

Zaklju・ak: ako ste po・etnik u tr・anju, kombinujte tr・anje i hodanje. Kako napredujete, posvetite vi邸e vremena tr・anju, ili jednostavno tokom treninga vi邸e tr・ite, a manje hodajte.

Dzoging za mrsavljenje

Mnogi su probali tr・anje za mr邸avljenje, iskustva su odli・na ali posle po・etnog entuzijazma pod raznim izgovorima kao 邸to su obaveze, nedostatak vremena i sli・no mnogi su prestali. Ako se pridr転avate plana tr・anja, dugoro・no ・ete posti・i ogroman uspeh kad je re・ o gubitku suvi邸nih kilograma.

Tr・anje nije va転no samo za mr邸avljenje ve・ i za odr転avanje 転eljene te転ine.

Dzoging za mrsavljenje

Iskustva pokazuju da mnogi koji su prestali da tr・e ponovo nagomilavaju salo na stomaku ・i vi邸ak kilograma. Ako 転elite da ostanete motivisani, va転no je da na・ete na・in da se zabavljate tokom treninga, kako ne biste pali u isku邸enje da smi邸ljate izgovore i ne idete na trening. Poku邸ajte da treninge odr転ite zanimljivim tako 邸to ・ete na svakih nekoliko nedelja menjati rutu ili menjati sam tip treninga. Iskustva pokazuju da tr・anje praktikuju godinama osobe koje tr・e sa dru邸tvom. Ako trenirate sa nekim prijateljem koji vas motivi邸e, to vas mo転e du転e ・・dr転ati・・ i u・initi treninge zanimljivijim.

Dzoging za mrsavljenje

Osim toga, dobro je imati dru邸tvo ako tr・ite rano ujutru ili kasno uve・e. Zaklju・ak: promena na・ina ve転banja ili tr・anje u dru邸tvu mo転e u・initi rutinu zanimljivijom. Tako ・ete du転e ostati motivisani pa ・ete posle mr邸avljenja trajno odr転avati zdravu te転inu. Na sajtu www. Svi tekstovi i informacije na sajtu prirodnoizdravo. Kada telo počne da sagoreva kalorije važna je motivacija za još, i još više, jer za svakih pet minuta trčanja telo sagori 45 kalorija.

Važno je znati i to da biste skinuli 1 kg masti potrebno je da vaše telo potroši 7, kalorija više nego što ste uneli hranom. Važno je da u svoj plan trčanja unesete svaki dan po novi kilometar, jer je svaki korak više šanasa za kilogram manje. Sada kada znate brojke, motivišite sebe i napolje na trčanje! Dokazano je da trčanje u intervalima dovodi do bržeg skidanja naslaga sa stomaka neko trčanje istim tempom.

To znači da jednu deonicu trčite bržim tempom, a nardenu slabijim. Trčanje u intervalima podiže vaš puls tako da je važno da naredna deonica bude lagani džoging ili hodanje. Evo nekih intervala koje bi trebalo da probate. Počeli ste da skidate naslage sa stomaka, ali i dalje vaš stomak nije zategnut. Probajte ovu vežbu.

Trčite sa visoko podignutim kolenima u intervalima od jedam minut.

Pogledajte još