[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Crni kumin za mrsavljenje

Crni kumin za mrsavljenje

Upotreba kumina je rasprostranjena u mnogim kuhinjama sveta, mo転ete da napravite eksperimente tako 邸to ・ete ga dodati u supu ili jelo sa mesom. Preporu・uje se upotreba kumina pri kuvanju jela sa mahunarkama jer smanjuje nadimanje i pojavu gasova.

Kumin u prahu mo転ete kupiti u svim bolje snabdevenim marketima i u prodavnicama zdrave hrane. Cena kumina u prahu je oko din za grama. Kumin za・in za probavu: kumin je izuzetno dobar za varenje i re邸avanje mnogih problema digestivnog sistema. Aroma kumina, koja poti・e od aromati・nog organskog jedinjenja Cuminaldehyde, je glavni sastojak esencijalnog ulja kumina, koje aktivira pljuva・ne 転lezde u ustima i tako uti・e na primarno varenje hrane.

Slede・e jedinjenje koje se nalazi u kuminu, timol, stimuli邸e 転lezde koje lu・e kiselinu, 転u・ i enzime za varenje u stomaku i crevima. Ovaj za・in je odli・an lek za brojne stoma・ne probleme. Kumin pored svega toga, uti・e na smanjenje gasova u stomaku, 邸to jo邸 pobolj邸ava varenje i apetit.

Ako vas boli stomak, uzmite kumin sa toplom vodom i re邸i・ete sve probleme, zahvaljuju・i njegovim esencijalnim uljima, magnezijumu i natrijumu.

Hemoroidi: glavni uzrok hemoroida je lo邸e varenje i zatvor, zajedno sa infekcijama koje se mogu razviti u ranu u analnom traktu, koje tako・e izaziva zatvor. Kumin ima puno vlakana, stimuli邸e creva, ima antigljivi・na i antimikrobska svojstva, esencijalna ulja koja se sastoje od kuminaldehida i pirazina, pa deluje kao prirodan laksativ.

Crni kumin za mrsavljenje

Dodajte kumin u ishranu i ubrza・ete proces zaceljenja rana, oporavka od infekcija u sistemu organa za izlu・ivanje, i varenje. Dijabetes: iako su nau・na istra転ivanja jo邸 uvek u toku, prvi rezultati pokazuju da za・in kumin, zajedno sa nekim drugim za・inima, mo転e spre・iti 邸e・ernu bolest smanjivanjem 邸ansi od hipoglikemije. Tako・e, pokazao se porast glukosurije, stanja u kom urin sadr転i previpe glukoze, 邸to za rezultat ima hipoglikemiju i dijabetes.

Ispitivanja sa dobrovoljcima su u toku, ali prvi izve邸taji nagove邸tavaju da kumin mo転e biti mo・an u brobi protiv 邸e・erne bolesti! Nesanica: ovo je vrlo neobi・no svojstvo kumina. On deluje kao stimulans, a u isto vreme i opu邸ta.

Ovo svojstvo se ne mo転e pripisati samo jednom sastojku kumina, ba邸 kao ni 邸to se insomnija ne mo転e vezati samo za jedan uzrok. Istra転ivanja nam govore da uzimanje vitamina pogotovo onih iz B kompleksa i dobro varenje, uti・u na dobar san. Neke komponente esencijalnog ulja kumina su po prirodni hipnoti・ka i imaju umiruju・i efekat, 邸to nam poma転e da se re邸imo stresa i anksioznosti, faktora koji ・esto izazivaju nesanicu.

Problemi sa disanjem, astma i bronhitis : kofein koji ima stimuli邸u・e dejstvo i bogato aromati・no esencijalno ulje koje deluje kao sredstvo za dezinfekciju ・ine kumin idealnim za ot・epljenje disajnih puteva, razgra・ivanje nakupljene sluzi u respiratornom traktu i izbacivanje putem kijanja ili ka邸ljanja. Eliminacijom velike koli・ine sekreta, spre・ava se dodatno talo転enje i organizam je na putu izle・enja. Prehlada: prehlada je obi・no, virusna infekcija koja napada na邸 organizam kada nam imuni sistem oslabi ili zaka転e.

I u ovom slu・aju, esencijalna ulja deluju kao sredstvo za dezinfekciju i poma転u telu da se izbori sa virusom koji izaziva prehladu. Kumin isu邸uje vi邸ak sluzi i tako u ovom slu・aju, spre・ava nastanak ka邸lja. Kumin sadr転i gvo転・e i C vitamin, elemente koji su neophodni za zdrav imuni sistem, 邸to zauzvrat spre・ava prodiranje infekcija.

Vitamin C je prirodan antioksidant, 邸to je tako・e dobro jer sam po sebi ・ini odbranu od mnogih infekcija i toksina. Kumin za dojilje: ovaj za・in u sebi ima puno gvo転・a, 邸to je va転no za majke koje doje, 転ene koje su u drugom stanju ili imaju menstruaciju, po邸to je njima gvo転・e najpotrebnije.

Zahvaljuju・i timolu koji poja・ava lu・enje u 転lezdama uti・e i na mle・nu 転lezdu, pa kumin olak邸ava i poja・ava lu・enje mleka kod dojilja. A ukoliko ga uzimate sa medom, kumin mo転e biti jo邸 bolji! Ovaj za・in sadr転i iznena・uju・e mnogo kalcijuma oko miligrama u grama, tj. Kao i u prethodno opisanim slučajevima, isti postupak ponavljajte u kontinuitetu dve nedelje, kako bi ste postigli maksimalno efikasne rezultate i kako bi ste bili zadovoljni postupkom mršavljenja. Bilo koja vrsta poremećaja funkcije digestivnog sistema, najčešće dovodi i do problema sa probavom.

Jedan od načina da se rešite problema sa probavom, jeste da upotrebite začin kumin i to kumin u prahu. Konkretno, uzmite jednu kafenu kašiku kumina u prahu i to rastvorite u oko mililitara tople vode, a zatim popijte. Veoma brzo, postaćete svedok činjenice da vam se probavna funkcija poboljšava, to jest da ponovo normalno funkcioniše. Ukoliko jedno konzumiranje kumina u prahu sa toplom vodom ne bude dovoljno da vas dovede do željenih rezultata, odnosno da vas oslobodi problema sa poremećenom probavnom funkcijom, onda mešavinu pijte nekoliko dana uzastopno i tada ćete sigurno uspeti da se rešite problema sa probavom.

Osim problema sa probavom, mešavina od kumina u prahu i tople vode koja se priprema i upotrebljava na prethodno opisan način, može se koristiti i kao izuzetno efikasno prirodno lekovito sredstvo za saniranje stanja kao što su: otežano varenje, nedostatak apetita, osećaj mučnine koji može, ali i ne mora biti praćen povraćanjem, prisustvo gasova i slično.

Na saniranje smetnji sa probavnom funkcijom, ali i na saniranje svih prethodno navedenih oblika problema koji takođe mogu zahvatiti digestivni sistem, začin kumin deluje zahvaljujući sastojcima koji su sadržani u njegovom prirodnom sastavu, a to su prvenstveno aromatično organsko jedinjenje Cuminaldehyde i jedinjenje koje se naziva timol. Pomenuta jedinjenja, kada se posredstvom konzumiranja kumina unesu u organizam, stimulišu lučenje pljuvačnih žlezda, stimulišu lučenje želudačne kiseline, stimulišu lučenje žučne tečnosti i stimulišu stvaranje enzima u unutrašnjosti creva.

Svi pomenuti proizvodi ličenja, kao i enzimi koji nastaju u unutrašnjosti creva, onda kada se proizvedu u dovoljnoj količini u unutrašnjosti digestivnog sistema, direktno utiču na normalno obavljanje celokupne funkcije svih organa digestivnog sistema, pa samim tim i na normalno obavljanje probavne funkcije.

Osi.

Pogledajte još