[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Crni caj za mrsavljenje

Crni caj za mrsavljenje

Ako imate masnu ko転u, mo転ete koristiti crni ・aj za zatezanje pora, osve転avanje ko転e i davanje ko転i prirodnog i lepog sjaja. Ako koristite ove obloge na svaka dana, ubrzo ・ete primetiti kako vam se pore skupljaju i ko転a postaje zategnuta.

Mo転ete zalediti sve転e napravljen ・aj i zatim koristiti ledene kocke napravljene od ovog ・aja za toniranje ko転e svakog jutra i ve・eri. Samo prelazite kockicom zale・enog ・aja preko lica i vrata dok se led ne otopi. Zale・eni ・aj dobro hidrira ko転u, vrlo je osve転avaju・ i ・ini ko転u lica mek邸om. Uzmite 4 ka邸ike crnog ・aja i prelijte ga litrom kipu・e vode. Poklopite i ostavite da se natapa oko 20 minuta, a zatim procedite ・aj i sipajte ga u vodu u kojoj ・ete se kupati.

Ako koristite kupku od crnog ・aja dvaput nedeljno, to ・e vam dosta pomo・i u toniranju ko転e tela i uni邸tavanju celulita. Metodi za kori邸・enje ・aja variraju kad je u pitanju gotovo svaki ・aj. Iako ne postoje stroga pravila za pravljenje ・aja, mo転ete prou・iti ovaj vodi・ kako biste napravili 邸to bolji i ukusniji crni ・aj. Naravno, uzmite u obzir i svoj li・ni ukus i ono 邸to volite. Ako sve radite kako treba, u転iva・ete u svim nijansama ukusa koje mo転e da ponudi ovaj ・aj.

Stavite u ・ajnik listi・e ・aja. Uzmite jednu ka邸i・icu listi・a ・aja i stavite je u ・ajnik. Iako je neko generalno pravilo da jedna ka邸i・ica listi・a ide na jednu 邸olju ・aja, koli・ina listi・a ・aja zavisi od ja・ine i vrste ・aja, kao i od toga koliko jak ・aj volite. Zatim prokuvajte vodu u loncu.

Crni caj za mrsavljenje

Uvek prokuvajte vi邸e vode nego 邸to je potrebno, jer tokom klju・anja voda isparava i na kraju je bude manje. Klju・ za pravljenje dobrog ・aja je uzeti hladnu, sve転u vodu dobrog ukusa.

Crni caj za mrsavljenje

Mo転ete koristiti filterisanu vodu, izvorsku ili onu iz slavine ・・ va転no je samo da nije pre toga bila prokuvavana. Listi・ima ・aja je potreban kiseonik kako bi se ・aj dobro natopio. Prethodno prokuvana ili zagrevana voda gubi kiseonik, tako da ・ete, ako je koristiti, dobiti ・aj mnogo slabijeg ukusa nego 邸to bi trebalo. Ostavite ・aj da se natapa. Poklopite ・ajnik i ostavite ・aj da se natapa minuta. Nakon 3 minuta probajte ・aj i vidite da li vam odgovara ja・ina i da li treba da odstoji jo邸 malo.

Nemojte ostavljati ・aj u vreloj vodi du転e od 5 minuta. Sni転ava holesterol ・・ ljudi koji svakodnevno piju crni ・aj imaju manji rizik da dobiju povi邸en holesterol od ljudi koji ne piju cni ・aj. Tako・e, ljudi koji ve・ imaju problema sa visokim holesterolom tvrde da im je crni ・aj dosta pomogao da snize nivo holesterola.

Bolje sr・ano zdravlje ・・ poznato je da ljudi koji redovno piju crni ・aj imaju manje 邸anse da dobiju 邸log ili infarkt od onih koji ga ne piju. Smanjuje rizik od dijabetesa ・・ utvr・eno je da u dr転avama u kojima je obi・aj da se pije crni ・aj i gde se on konzumira u ve・im koli・inama mnogo manje ljudi pati od dijabetesa. Olak邸ava stres ・・ kao i mnogi drugi ・ajevi, crni ・aj je poznat po svom umiruju・em efektu nakon stresnog dana.

Mo転e dosta smanjiti stres ako ga ・esto pijete tokom nedelje. Oja・ava imuni sistem ・・ antioksidansi koje sadr転i crni ・aj su odli・ni protiv odre・enih virusa. Odla転e pojavu znakova starenja ・・ smatra se ljudi koji ・esto piju crni ・aj izgledaju mla・e od onih koji ga piju retko ili ga ne piju uop邸te i da crni ・aj dosta odla転e pojavu znakova starenja. Crni ・aj je ・est sastojak krema i losiona protiv starenja ko転e. Zdravije kosti ・・ ljudi koji ・esto piju crni ・aj imaju ja・e kosti i manji rizik od dobijanja artritisa.

Dobar je za oralno zdravlje ・・ crni ・aj je poznat po tome 邸to uklanja postoje・i i spre・ava pojavu novog plaka na zubima. Ljudi koji ・esto piju crni ・aj imaju mnogo manje 邸anse od dobijanja karijesa i ostalih zubnih bolesti, jer crni ・aj odli・no uni邸tava bakterije u ustima. Ljudi koji piju crni ・aj imaju mnogo manje zubnog plaka, karijesa i nemaju zadah iz usta za razliku od ve・ine ljudi koji ・esto piju sokove i kafu. Odli・no pi・e za posle treninga ・・ nakon napornog treninga, antioksidansi u crnom ・aju ubrzavaju proces oporavka umornih mi邸i・a.

Pove・ava nivo energije ・・ ovaj ・aj sadr転i odre・enu dozu kofeina, sasvim dovoljnu da deluje i kao ・・energetsko pi・e・・ koje ・e vam pomo・i da izgurate dan, ali ne i da budete hiperaktivni. Prava doza kofeina u ovom ・aju poma転e u boljoj cirkulaciji i dotoka krvi u mozak i pobolj邸avanju metabolizma i rada bubrega i srca. Crni ・aj zauzima posebno mesto me・u ・ajevima.

Caj za mrsavljenje. U nekim kulturama cajevi su osnova za dobro zdravlje, i lek za mnoge bolesti. Sto je i naucno potvrdjeno. U poslednje vreme mnogo se govori o cajeviman za mrsavljenje. Oni ubrzavaju metabolizam, smanjuju masne naslage, deluju kao diuretici, izbacivaju vodu iz organizma.. U daljem tekstu navescemo neke od najpo.

Pogledajte još