[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Brojcani niz za mrsavljenje

Brojcani niz za mrsavljenje

U eksperimentu se pitamo da li su ove promjene u zavisnoj varijabli izazvane promjenama u N. Temeljni istrazivacki pristup bavi se prikupljanjem spoznaja o nekom problem koji nije izravno primjenljiv niti prakticno iskoristiv. Bave se problemima zije rjesavanje donosi nek neposrednu prakticnu korist. S obzirom na njih razlikujemo: 1. Temeljna fundamentalna i primijenjena istrazivanja 2. Nomotetska i idiografska istrazivanja 3.

Brojcani niz za mrsavljenje

Istrazivanja koja pruzaju brojcani opis istrazivane pojave, redovito putem statisticke analize i sazimanja izvornih podataka. Relacije izmedju teorije i podataka . Izvodjenje hipoteza Nacrt studija Rezultati daju ili pak uskracuju indiktivnu potvrdu, konacna potvrda nemoguca, falsifikacija moguca.

Jednostavnost znanstvena parsimonija Logicka dosljednost konzistentnost Preciznost predvidjanja Obuhvatnost Mogucnost provjere Oborivost. Odlike istrazivackog problema su: Relevantnost teorijsko znacenje Nedovoljna istrazenost ili proturjecnost nalaza Provjerljivost Preciznost. Testiranje teorije 2. Nova otkrica i sretni usputni nalazi Metodoloski motivirani problem: 1. Nedostaci ranijih istrazivanja 2. Ponovljene studije 3.

Novine u metodologiji ili mjernim instrumentima. Kontrolu postizemo kada sprijecimo kovariranje zavisne I relevantne varijable, odnosno to su postupci pomocu kojih istrazivac utvrdjuje razlicite relevantne faktore u eksperimentu, pomocu kojih ih uklanja ili stabilizira i pomocu kojih dokazuje njihovu stabilizaciju.

Bitne karakteristike eksperimenta: unutrasnja valjanost, vanjska valjanost, osjetljivost, pouzdanost, nezavisna varijabla, zav. Eksperimentalna grupa ucesnici dobijaju tretman. Kontrolna grupa uskraceni tretman. Odnosno,istrazivac stvara uvjete s kojim ce se ucesnici susresti u studiji, slucajna raspodjela ispitanika koji imaju jednaku sansu da budu izabrani u razne eksperimentalne uvjete, ponistava moguce individualne razlike.

Situacione br. Sukladno njima, hipoteya bi morala ispunjavati sljedece uvjete: 1. Biti primjerena problem 2. Biti jasna I nedvosmislena, postavljena na nacin koji omogucava opovrgavanje 3. Biti najjednostavniji moguci odgovor na problem 4. Biti provjerljiva 5. Biti razlozna ili vjerojatna prije same provjere. V duzina vremena u kojem su zivotinje bile deprivirane hranom Nivoi: 0 sati, 8 sati,16 sati, 24 sata Z.

Pitamo se da li ce duzina vremena deprivacije hranom uticati na motornu aktivnost! Ono sto se desava tokom eksperimenta, od pocetka do kraja, svi dogadjaji koji izvana djeluju na ispitanike mogu uticati na Z. Testirati eksperimentalnu i kontrolnu grupu u podjednakom broju termina prije i poslije podne. To je tesko postici izvan labaratorije. Bioloski psiho-fizicki mehanizmi, koji uticu i maskiraju odnos na koji se eksperimentom nastojimo usredociti na zav. Sazrijevanje obuhvaca i sve kontinuirane promjene Z.

Uticaj ekoloskog apela na potrosnju vode po stanovniku. Samo iskustvo prolaska kroz testnu situaciju utjece na sam ishod. Desava se kada je covjek mjerni instrument npr. Uklanjanje instrumentaliyacije kontrolnom skupinom na jednak nacin izlozenost u kontrolnoj i eksperimentalnoj skupini, mjerni instrumenti dorade i usavrse prije testiranja i za vrijeme eksperimenta ne mijenjanju.

Do toga dolazi zbog ekstremno niskih ili visokih rezultata, pogotovo ako je mjerni instrument niske pouzdanosti. Ekstremni rezultati odredjeni sklopom veceg broja faktora i vrlo su rijetki. Preduvjet za pojavu statisticke regresije je nesustavni varijabilitet, odnosno nepouzdanost rezultata. Posljedice zakona statisticke regresije su d ace ispitanici s ekstremnim rezultatima postignutim u preispitivanju bez utjecaja N. Stupanj u kojem je statisticka regresija izrazena ovisi o korelaciji 2 mjerenja.

Sto je korelacija manja, rezultati udaljeniji od prosjecne vrijednosti, statisticka regresija je naglasenija. Uklanjanje utjecaja prijetnji statisticke regresije postizemo njenim podjednakim djelovanjem o kontrolnoj i eksperimentalnoj skupini, odn.

Pogledajte još